Kierując się dbałością o najwyższe standardy etyczne w public relations Fundacja internetPR.pl, Polskie Stowarzyszenie Public Relations i Związek Firm Public Relations powołały Radę Etyki PR.

Celem funkcjonowania Rady jest:

  • Promowanie standardów etycznych w PR.
  • Edukacja w dziedzinie etyki PR.
  • Wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży PR.
  • Wydawanie orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych  ze standardami etyki profesjonalnej, o ile strony takiego sporu dobrowolnie poddadzą się jurysdykcji Rady.

Rada dąży do jak najszerszej reprezentacji środowiska public relations i deklaruje wolę współpracy z różnymi środowiskami mającymi zbieżne cele.