Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie wniosku o wydanie opinii lub orzeczenia powinno zawierać:

1) Ogólne podsumowanie zapytania ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości natury etycznej oraz informacją o podmiotach zaangażowanych w opisywaną sprawę/zjawisko.

2) Opis praktyk, zjawiska lub metod działania budzących wątpliwości.  (do 1500 znaków).

3) Ewentualne dokumenty potwierdzające (e-maile, kopie dokumentów).

Rada nie rozpatruje wniosków anonimowych. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Radę zgodnie z obowiązującym wewnętrznym "Regulaminem Rady Etyki Public Relations",  a osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o decyzjach w tej sprawie. Żadne zgłoszenie nie zostanie upublicznione bez zgody osoby zgłaszającej.

 

Formularz służy do przesyłania wniosków o wydanie opinii lub orzeczenia. 

 

Opis pola
Opis sytuacji
Przygotowanie formularza do wysłania: