prof. Jerzy Olędzki

delegowany przez Związek Firm Public Relations.

Profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja badawcza: nauki o mediach i nauki o polityce. Dydaktyk na obu Uniwersytetach w zakresie teorii i praktyki komunikacji społecznej, public relations, etyki zawodowej dziennikarzy i specjalistów public relations. Laureat nagród „Proton 2009” i „Łeb PR 2009”. Autor publikacji z zakresu socjologii komunikowania międzynarodowego, przepływu informacji i znaczenia profesjonalizmu w dziennikarstwie i etyki w public relations.