doc. Ewa Hope

delegowana przez Związek Firm Public Relations.

Docent na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, kierownik Zakładu Nauk Filozoficznych na PG, Podyplomowych Studiów Public Relations i Podyplomowych Studiów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wykładowca przedmiotu „Etyka działań PR” na uczelniach polskich. Zdobywczyni nagród ogólnopolskich: „Łeb PR” – nominowana „za obronę prawdziwych i etycznych zasad w public relations” „Lew PR” – za „konsekwentną pracę na rzecz etyki w Public Relations”, „PRotony”za największe osiągnięcia w edukacji PR w 2013 roku. Autorka publikacji dotyczących problemów etycznych w PR, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki biznesu, m.inn książki „Public relations – czy to się sprawdzi?”,„Etyka w zawodzie specjalistów public relations”. Członek pierwszego składu Rady Etyki Public Relations - i jej współtwórczyni. Ekspert w Radzie Etyki PR – od 2016, ekspert w CSR – grupa Edukacja przy Ministerstwie Gospodarki. Od 2015, autorka blogu „Hope for future” na www.zie.pg.gda.pl