Bogdan Biniszewski

delegowany przez ZFPR

Prezes Zarządu ComPress S.A. Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowych Menedżerskich Studiów Zarządzania MBA na SGH i Podyplomowych Studiów Public Relations na SGH. Karierę zawodową rozpoczął jako dziennikarz w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie specjalizował się w zagadnieniach związanych z giełdą i prywatyzacją. Był korespondentem parlamentarnym PAP z posiedzeń Sejmu i Senatu dotyczących zagadnień gospodarczych. Relacjonował m.in. ponad roczne prace parlamentu dotyczące Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustaw dotyczących programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, prac związanych z uchwalaniem budżetu państwa. Następnie pracował jako public relations manager i rzecznik prasowy w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. Od 1998 roku w agencji ComPress tworzył Dział Relacji Inwestorskich, którego został dyrektorem, a od 2000 roku także dyrektorem ds. kluczowych klientów agencji. Od 2003 roku był Dyrektorem Zarządzającym, a od 2004 roku jest Prezesem Zarządu ComPress SA. Do największych sukcesów zalicza swój wkład w skuteczną promocję związaną z kampaniami wprowadzania akcji spółek na giełdę, min. Drugi NFI, MCI, Howell, Ster-Projekt. Szef zespołów zajmujących się promocją największych w Polsce i na świecie spółek i funduszy, m.in. IBM, Softbank, Telekomunikacja Polska, Elektrim, Philips, Fujitsu Siemens Computers, Enterprise Investors, Advent International, Link4, GlaxoSmithKline. W latach 2006-2008 był wiceprezesem Związku Firm Public Relations. Jest wykładowcą akademickim z zakresu marketingu i komunikacji.