Kodeksy Dobrych Praktyk PR

Zgodnie z art. I, paragrafem 4. Regulaminu REPR:

"Rada w swoich decyzjach kierować się będzie wartościami etycznymi fundamentalnymi dla działań PR jak: prawda, otwartość, szacunek dla godności ludzkiej, w oparciu o treść następujących dokumentów o charakterze normatywnym: Karta Deklaracji Sztokholmskiej, Kodeks Ateński, Kodeks Lizboński, Karta Rzymska, Europejski Kodeks Postępowania Zawodowego Public Relations, Kodeks Brukselski, Kodeks Wenecki, Kodeks Etyki PSPR wraz z Polską Kartą Przejrzystości Relacji, Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR oraz normy prawne i normy obyczajowe obowiązujące w Polsce."

Wymienione dokumenty w polskiej wersji językowej dostępne są poniżej: