Wspólne posiedzenie REPR z IAB Polska

18 stycznia odbyło się wspólne posiedzenia Rady Etyki Public Relations z przedstawicielami IAB Polska: p. Beatą Żebrowską, szefową Grupy Roboczej IAB Polska „Content Marketing i Reklama Natywna” oraz prezesem zarządu IAB Polska p. Włodzimierzem Schmidt. Tematem dyskusji były powszechne na rynku praktyki oraz obecne regulacje, szczególnie w kontekście reklamy natywnej i content marketingu.

Przedstawiciele obu instytucji, widząc potrzebę współpracy, podjęli decyzję o zainicjowaniu wspólnych projektów, głównie edukacyjnych. Wspólne działania będą miały na celu przede wszystkim wewnętrzną regulacje branży oraz promowanie najlepszych standardów, profesjonalnych i etycznych, dotyczących najnowszych narzędzi i kanałów komunikacji marketingowej oraz public relations.