Powstaje nowa Rada Etyki Public Relations

Powstaje nowa Rada Etyki Public Relations

Związek Firm Public Relations wraz z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations przeprowadzają reformę Rady Etyki PR. Pierwszym etapem wprowadzanych zmian było opracowanie nowej wersji Regulaminu funkcjonowania REPR, a następnie powołanie przedstawicieli organizacji założycielskich. ZFPR powołał dwóch ekspertów niezależnych w osobach Ewy Hope i prof. Jerzego Olędzkiego oraz jednego reprezentanta agencji członkowskich – Norberta Ofmańskiego. PSPR wzbogacił skład Rady o dwie osoby zrzeszone w tej organizacji – Marcelinę Cholewińską oraz Rafała Czechowskiego. Jednym z głównych zadań Rady, poza opiniowaniem zgłoszonych wniosków dotyczących potencjalnych naruszeń norm etycznych, będzie opracowanie nowego Kodeksu Zasad Etyki PR.

Edukacja dotycząca etyki w działaniach public relations na polskim rynku wpisuje się w główne cele zarządu ZFPR powołanego w lutym 2016 roku. „Od pewnego czasu z zaniepokojeniem obserwowaliśmy brak dostatecznej aktywności Rady. Dlatego też aby przywrócić skuteczność działań REPR, obie organizacje – ZFPR i PSPR podjęły decyzję o konieczności wspólnej reaktywacji Rady oraz przejęciu na stałe strony organizacyjnej przez sprawnie działające biuro zarządu ZFPR. Naszą intencją jest, aby Rada osiągnęła status prawdziwego autorytetu w kwestiach dotyczących etyki PR.”
– powiedział Jakub Dmitrowski, wiceprezes zarządu ZFPR, współodpowiedzialny za wdrożenie zmian. Sama idea istnienia Rady nie zmienia się, natomiast razem z kolegami z ZFPR doszliśmy do wniosku, że niezbędne jest usprawnienie jej działania. – powiedział, Krystian Dudek, Prezes zarządu PSPR, który również bierze czynny udział opracowaniu nowego Regulaminu REPR.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie REPR to:
Powoływanie składu REPR przez Zarządy ZFPR i PSPR, a nie jak dotychczas przez Walne Zgromadzenia obu organizacji,
zaangażowanie w prace Rady zewnętrznych autorytetów branżowych i naukowych,
delegowanie całości koordynacji prac REPR do biura ZFPR.

Członkowie REPR powołani przez zarząd ZFPR:
Dr Ewa Hope - docent na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, kierownik Zakładu Nauk Filozoficznych na PG, Podyplomowych Studiów Public Relations i Podyplomowych Studiów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wykładowca przedmiotu „Etyka działań PR” na uczelniach polskich, zdobywczyni nagród branżowych, autorka licznych publikacji dotyczących problemów etycznych w PR, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu.

Norbert Ofmański - Twórca i Prezes Grupy On Board PR / Ecco Network, czwartej najszybciej rozwijającej się agencji public relations na świecie wg. „The Holmes Report”. Członek Rady Dyrektorów Międzynarodowej Sieci ECCO Network, jednej z największych sieci niezależnych firm PR. Autor kilkudziesięciu publikacji branżowych i książek poświęconych tematyce i trendom public relations. W latach 2013 – 2015 Prezes Związku Firm Public Relations.

prof. Jerzy Olędzki - prof. zw. dr hab. na Wydziale Teologicznym (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego. Dydaktyk w zakresie teorii i praktyki komunikacji społecznej, public relations, etyki zawodowej dziennikarzy i specjalistów public relations. Laureat nagród branżowych. Organizator kształcenia w zakresie public relations na uniwersyteckich studiach dziennikarskich Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun ponad tysiąca obronionych prac magisterskich, promotor powyżej trzydziestu rozpraw doktorskich. Autor publikacji z zakresu socjologii komunikowania międzynarodowego, przepływu informacji i profesjonalizmu w dziennikarstwie i etyki w public relations.

Członkowie REPR powołani przez zarząd PSPR:
Marcelina Cholewińska - Dyrektor zarządzająca agencji FIRST Public Relations, z którą zawodowo związana jest od 2006 roku. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej i produktowej. Prowadzi zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego z Praktyki konsultanta PR na podyplomowych studiach Public relations w praktyce. Swoją pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem profesora Jerzego Olędzkiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW poświęciła Roli etyki w działaniach public relations.

Rafał Czechowski - Założyciel i szef firmy Imago Public Relations, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w latach 2004-2007 i Członek Rady Nadzorczej PSPR w latach 2008 – 2012. Autor publikacji z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową oraz strategicznego PR, trener wystąpień publicznych i medialnych. Laureat – wraz z zespołem - licznych nagród i wyróżnień branżowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu PR na wielu uczelniach, członek Rady Programowej kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wieloletni juror w konkursie „Złote Spinacze”. Członek International Public Relations Association oraz EUPRERA. W latach 90. był dziennikarzem m.in. “Gazety Wyborczej”, “Życia Gospodarczego” i “Wprost”.