Stanowisko REPR w sprawie Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej

Stanowisko Rady Etyki Public Relations w sprawie wniosku o naruszenie przez Monikę Kaczmarek Śliwińską dwóch standardów PR – kultury wypowiedzi publicznej oraz etyki.

  1. Rada Etyki PR zapoznała się z pismem zarzucającym łamanie standardów PR – kultury wypowiedzi publicznej oraz etyki - dr Monice Kaczmarek Śliwińskiej, która jest członkiem Rady Etyki PR.

  2. Rada Etyki PR postanowiła nie rozpatrywać wniosku dotyczącego naruszenia standardów PR i zasad etycznych przez dr Monikę Kaczmarek Śliwińską. W związku z tym, że Monika Kaczmarek Śliwińska jest członkiem REPR, Rada wychodzi z założenia, że jakakolwiek ocena członka Rady przez pozostałych członków Rady nie będzie pozbawiona subiektywizmu i naruszy niezawisłość samej Rady.

  3. Złożenie wniosku dotyczącego naruszenia standardów i zasad etycznych przez członka REPR skłania Radę do wyrażenia zdania , iż jakiekolwiek wypowiedzi członków Rady wyrażane publicznie przed ogłoszeniem opinii lub orzeczenia mimo, że w regulaminie Rady nie ma takiego zakazu , nie powinny mieć miejsca. Każde wyrażenie opinii i polemiki na forum publicznym, podczas procedowania sprawy przez Radę podważa jej wiarygodność i stwarza pole do posądzeń o zachowania nieetyczne.

  4. Zdaniem Rady jej członkowie powinni być przykładem szczególnej wrażliwości i dbałości o zasady etyki branżowej dlatego wskazanym jest aby potrafili dostrzec wagę i znaczenie sytuacji w której jeden z członków Rady jest oskarżany o naruszenie zasad etycznych. Rada uważa, że taka sytuacja wymaga również wstrzymania się od wyrażania wszelkich komentarzy i opinii do czasu rozpatrzenia wniosku.

  5. Ostatnie działania Rady, a także wydarzenia na polskim rynku PR, spowodowały że Rada dostrzega konieczność wprowadzenia zmian zarówno w regulaminie Rady Etyki PR, jak i kodeksach branżowych, polegających na doprecyzowaniu niektórych zapisów, a także wzbogaceniu ich o stosowne interpretacje. W pierwszej kolejności REPR planuje zmiany w regulaminie Rady.

Osoba do kontaktu:
Marek Woźniak
członek Rady Etyki Public Relations, netPR.pl Sp. z o.o.
m.wozniak@netpr.pl
+48 608 677 654